vn jp
logo hr-tracimeco
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HR-TRACIMECO
banner1 banner2 banner3

Giấy phép

GP XKLD HR-TRACIMECO

GXN. DU DỌC

GIẤY PHÉP GTVL TRONG NƯỚC

GXN. ĐẶC ĐỊNH

Sơ đồ hoạt động

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 tải_xuống.png

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

STT Họ và tên Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ
I BAN ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tường Vy Nữ Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo BDKT Cử nhân kinh tế Tiếng Anh-B
2 Nguyễn Thanh Hương Nữ Phó Giám đốc- đứng đầu ĐKKD tại Đà Nẵng Cử nhân sư phạm Văn- Giáo dục công dân Không
II PHÒNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
3 Nguyễn Công Hậu Nam Nhân viên tìm kiếm và Phát triển thị trường Cao đẳng kinh tế (du học) Tiếng Nhật N2 JLPT
III PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC        
4 Nguyễn Chánh Phương Thảo Nữ Trưởng phòng Quản lý người lao động Cao đẳng ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật
5 Phan Thị Luận Nữ Nhân viên Quản  lý người lao động Cao đẳng Kế toán Tiếng Nhật- N2 JLPT
IV PHÒNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG        
6 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ Chuẩn bị và tuyển chọn nguồn lao động Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh không
VI PHÒNG HỒ SƠ – HỖ TRỢ LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC -THANH LÝ HỢP ĐỒNG
7 Dương Thị Thủy Nữ Nhân viên Hồ sơ- hỗ trợ lao động về nước Cử nhân Nhật Bản học Tương đương N3 
8 Lê Nguyễn Châu Giang Nữ Nhân viên hồ sơ -Thanh lý hợp đồng Cử nhân Đông Phương học Tiếng Nhật- N3 JLPT
VII TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG KTCT CHO NLĐ
9 Nguyễn Ngọc Tú Nữ Trưởng trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng KTCT cho NLĐ Cử nhân Khoa học Tiếng Nhật- N2 JLPT
10 Nguyễn Quốc Tuấn Nam Đào tạo và giáo dục định hướng thị trường Nhật bản Cử nhân Sư phạm GDTC-QP Tiếng Nhật- N2 JLPT
11 Lê Thúy Hồng Nữ Đào tạo và giáo dục định hướng thị trường Nhật bản Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật- N2 JLPT
12 Trần Văn Tuấn Nam Đào tạo và giáo dục định hướng thị trường Nhật bản Kỹ sư Điện tử (Đại học) Tiếng Nhật- N2 JLPT
13 Ngô Văn Diện Nam Đào tạo và giáo dục định hướng thị trường Nhật bản Cử nhân Huấn luyện thể thao Tiếng Nhật- N3 JLPT
VIII PHÒNG KẾ TOÁN –HCNS
14 Phan Thị Kim Ngân Nữ TP Kế toán Cử nhân kế toán Tiếng Nhật N3
15 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Nhân viên hành chính nhân sự - Kiêm tuyển chọn lao động Cử nhân quản trị nhân lực Không

 

 
 

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

1419649357214196552028146045843521419651473111430972217101419649357214196552028

Video